Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. In Nederland is dit de Algemene verordering gegevensbescherming, de AVG.

De AVG verbetert uw privacyrechten en zorgt ervoor dat organisaties u dienen te informeren over welke persoonsgegevens ze van u verwerken, met welk doel dit gebeurt, wie er toegang tot heeft en hoe lang deze gegevens bewaard blijven.

C.S.V. Ichthus Eindhoven informeert haar websitebezoekers over de persoonsgegevens die op de website worden verwerkt, via het onderstaande Privacy Statement.

Privacy Statement C.S.V. Ichthus Eindhoven

Dit is het privacy statement van C.S.V. Ichthus Eindhoven, een christelijke studentenvereniging gevestigd te Eindhoven.

C.S.V. Ichthus Eindhoven verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de publieke gedeeltes van de websites ichthuseindhoven.nl en pandichthuseindhoven.nl, die beide door de vereniging beheerd worden en de persoonsgegevens die u eventueel via deze websites aan ons verstrekt.

Gegevensverzameling

C.S.V. Ichthus Eindhoven verzamelt alleen persoonsgegevens op haar publieke websites bij het invullen van een contactformulier. Wanneer u een contactformulier invult, vragen wij om uw contactgegevens (naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer) te vermelden, zodat wij nader contact met u op kunnen nemen. Voordat u het contactformulier verstuurt, dient u door middel van het plaatsen van een vinkje expliciet toestemming te geven voor het verwerken van deze gegevens volgens dit privacy statement.

De gegevens die u via het contactformulier verstuurt, komen, tenzij anders is vermeld, terecht bij het bestuur van de vereniging, en kunnen niet worden ingezien door anderen. De ontvangen gegevens worden tot maximaal een jaar na ontvangst bewaard, en zullen vervolgens verwijderd worden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wanneer u van een contactformulier op onze website gebruik heeft gemaakt, en wij dus gegevens van u verzameld hebben, kunt u op elk moment inzage vragen in deze gegevens of deze laten wijzigen of verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat bij onze contactgegevens, aan het eind van dit privacy statement.

Cookies

C.S.V. Ichthus Eindhoven maakt op haar website geen gebruik van analytische cookies en tracking cookies. Wel wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren en te beveiligen.

Beveiliging

C.S.V. Ichthus Eindhoven heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.

Verwerkersovereenkomsten

De websites van C.S.V. Ichthus Eindhoven worden gehost bij Antagonist B.V. Dit betekent dat de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites dus door deze partij verwerkt worden. Volgens de geldende wetgeving zijn wij daarom verplicht om een zogenaamde verwerkersovereenkomst af te sluiten. Deze is te vinden als ‘Bijlage 1: verwerking persoonsgegevens’ in de Algemene Voorwaarden van Antagonist B.V.

Voor het e-mailverkeer maakt C.S.V. Ichthus Eindhoven gebruik van G Suite. Ook met Google is er een verwerkersovereenkomst afgesloten om aan de geldende wetgeving te voldoen.

Voor het verwerken van de donaties die u via pandichthuseindhoven.nl kunt plaatsen, gebruiken wij Mollie Payments. De desbetreffende privacy voorwaarden die hiervoor gelden, zijn op hun website te vinden.

Vragen, opmerkingen of klachten

C.S.V. Ichthus Eindhoven houdt het recht om dit privacy statement te wijzigen. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via de gegevens zoals vermeld onder het kopje ‘contactgegevens’ verderop in dit privacy statement.

Mocht u een klacht willen indienen over de manier waarop wij als vereniging persoonsgegevens verwerken, dan kan dit via de website van onze privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens, dan vindt u hieronder onze contactgegevens.

Adres

Dommelstraat 6
5611 CK, Eindhoven

C.S.V. Ichthus Eindhoven © 2018 | Privacy Statement